Ly hôn khi không còn tình cảm với chồng thì quyền nuôi con và chia tài sản khi ly hôn thực hiện như thế nào?

Ly hôn khi không còn tình cảm với chồng thì quyền nuôi con và chia tài sản khi ly hôn thực hiện như thế nào?

Câu hỏi

Tôi kết hôn 4 năm có 1 đứa con 35 tháng tuổi. Tôi muốn li hôn vì chồng tôi thường xuyên xúc phạm danh dự nhân phẩm ba mẹ tôi. Nhiều lúc có hành vi muốn đánh đập tôi vì tôi nhắc đến người yêu cũ của ảnh,họ đã chung sống với nhau như vợ chồng trước khi lấy tôi đến lúc lấy tôi chồng tôi thường xuyên nhắn tin nói chuyện yêu đương. Tôi đã mất tình cảm với chồng tôi từ cách đây 1 năm. Vẫn chung sống nhưng không có tình cảm chỉ là phận của ai người nấy lo. Tôi muốn chia đôi tài sản nhưng tôi muốn nuôi con được không ạ?

1. Cơ sở pháp lý.

Luật hôn nhân gia đình 2014

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

2. Luật sư trả lời

Thứ nhất, về việc đơn phương ly hôn.

Khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Theo quy định trên thì khi bạn muốn ly hôn đơn phương thì phải có căn cứ về việc chồng có hành vi bạo lực gia đình ( thông qua hình ảnh, video, người làm chứng,…) hoặc căn cứ chứng minh chồng bạn vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ vợ chồng ( nghĩa vụ chung thủy, nghĩa vụ tôn trọng nhân phẩm danh dự của vợ, nghĩa vụ yêu thương vợ,…).

Thứ hai, về việc chia tài sản khi ly hôn.

Do trong thư bạn chưa nêu rõ bạn và chồng có những tài sản gì, đựợc xác lập trong thời kỳ hôn nhân hay không nên chúng tôi chưa thể tư vấn cụ thể cho bạn được. Đầu tiên, bạn sẽ xác định mình và chồng có những tài sản gì? Là tài sản chung hay riêng? Sau đó đối chiếu theo Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về nguyên tắc chia tài sản vợ chồng khi ly hôn như sau:

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

Thứ ba, về vấn đề nuôi con khi ly hôn.

Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dữơng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Từ những quy định trên, có thể rút ra một số điều đối với trường hợp cụ thể của bạn:

Theo quy định pháp luật hôn nhân và gia đình con dưới 36 tháng tuổi sẽ giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ truờng hợp mẹ không đủ sức khỏe. Thông tin bạn cung cấp con bạn đã 35 tháng tuổi nên khi đưa vụ việc của bạn ra giải quyết theo trình tự đơn phương ly hôn con bạn sẽ trên 36 tháng tuổi ( vì khi nộp đơn đến Tòa án bạn và chồng sẽ phải qua tiến hành hòa giải trước, nếu hòa giải không thành sẽ tiến hành đưa vụ án ra xét xử và thời hạn xét xử ở đây căn cứ theo Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015). Lúc này, bạn sẽ không đựợc ưu tiên về việc nuôi con nữa, bạn muốn nuôi con phải chứng minh rằng bạn có điều kiện nuôi con tốt hơn qua các phương diện: Mức thu nhập, thời gian chăm sóc con, nhân cách,…

Vấn đề nuôi con và chia tài sản khi ly hôn là hai vấn đề độc lập với nhau. Do đó, bạn vẫn có thể yêu cầu chia tài sản trong khối tài sản chung đồng thời đưa ra căn cứ chứng minh điều kiện của mình tốt hơn để giành quyền nuôi con.

One Response

  1. Nguyen thi sen 17/06/2018

Give a Comment