Ly hôn với người nước ngoài thì khi kết hôn với người Việt Nam thủ tục ra sao?

Ly hôn với người nước ngoài thì khi kết hôn với người Việt Nam thủ tục ra sao?

Câu hỏi: Cô K là công dân Việt Nam đã kết hôn với người chồng Mỹ, sau 02 năm chung sống thì hai người đã ly hôn. Việc kết hôn và ly hôn của cô K đều thực hiện tại Mỹ. Giờ cô K muốn kết hôn với người Việt Nam, do cô còn giữ quốc tịch Việt Nam, nên khi ra Ủy ban nhân dân xã để xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để cô kết hôn thì bị từ chối do Ủy ban đã cấp giấy này cho cô cách đây hơn 02 năm. Cô K hỏi, cô cần làm thủ tục gì để được kết hôn?
Trả lời
Asklaw xin giải đáp cho bạn về vấn đề này như sau:
Theo Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp. Khoản 6 Điều 22 Nghị định này cũng quy định: Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng, thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.
Do Ủy ban nhân dân xã đã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cách đây hơn 02 năm nên cô K đã làm thủ tục kết hôn với người chồng Mỹ tại Mỹ và sau này cô cũng ly hôn tại Mỹ mà không làm thủ tục ghi chú ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Vì vậy, bây giờ cô K muốn kết hôn thì phải làm thủ tục ghi chú ly hôn.
Thủ tục ghi chú ly hôn như sau:
– Thẩm quyền ghi chú ly hôn (Điều 38 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch): Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cô K thường trú
– Hồ sơ ghi chú ly hôn gồm các giấy tờ sau (Khoản 1 Điều 50 Luật Hộ tịch năm 2014):
+ Tờ khai theo mẫu quy định;
+ Bản sao có chứng thực giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật (Vì giấy tờ ly hôn của cô K do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp, vì vậy cô K phải hợp pháp hóa lãnh sự văn bản ly hôn này tại cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại Mỹ theo quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự).
– Thủ tục ghi chú ly hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 của Luật Hộ tịch năm 2014 và Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ:
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ. Nếu việc ghi chú ly hôn không vi phạm quy định hoặc không thuộc trường hợp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định, thì Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
+ Nếu yêu cầu ghi chú ly hôn vi phạm quy định hoặc thuộc trường hợp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, thì Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối.
+ Nếu việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Tư pháp thì sau khi ghi chú ly hôn, Phòng Tư pháp gửi thông báo kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Tư pháp để ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch; nếu được đăng ký tại cơ quan đại diện thì gửi Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch.
Sau khi đã hoàn tất thủ tục ghi chú ly hôn, được cấp bản chính trích lục, cô K có thể đề nghị Ủy ban nhân dân xã cấp Giấy xác nhận tình trạng ly hôn để kết hôn với người khác.
Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu có gì thắc mắc, vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp luật qua số hotline 19006261 để được giải đáp tư vấn. Trân trọng!

Give a Comment