Mang một con sex doll bên Nhật Bản về có người hỏi mua nếu bán có vi phạm pháp luật không?

Mang một con sex doll bên Nhật Bản về có người hỏi mua nếu bán có vi phạm pháp luật không?

Câu hỏi

Tôi có xách tay một con sex doll (búp bê tình dục) bên nhật bản về. Giờ có ông bạn muốn mua lại để dùng tôi bán cho bạn có bị vi phạm pháp luật không.

I. Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự năm 2015;

Luật doanh nghiệp năm 2014;

II. Nội dung tư vấn pháp luật

Kinh doanh sex doll là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên khi kinh doanh mặt hàng này doanh nghiệp hay chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải đảm bảo những điều kiện khi kinh doanh.

Trường hợp này, bạn chỉ thực hiện giao dịch mua bán dân sự bình thường nên được coi là xác lập hợp đồng mua bán.

Điều 430 BLDS năm 2015 quy định về Hợp đồng mua bán:

“Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan.”

Căn cứ vào quy định trên, bạn bán sex doll cho bạn của bạn chỉ là một giao dịch dân sự bình thường và không trái quy định của pháp luật.

Give a Comment