Mang theo côn có bị phạt về tội tàng trữ vũ khí không?

Mang theo côn có bị phạt về tội tàng trữ vũ khí không?

Câu hỏi:

Cho em hỏi mang theo côn để tự vệ có bị coi là tàng trữ vũ khí không? Có bị phạt tàng trữ vũ khí không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý

  • Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12
  • Nghị định 25/2012/NĐ-CP

Luật sư tư vấn

Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vũ khí gồm vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự.

 

4. Vũ khí thô sơ gồm các loại dao găm, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ.

Theo quy định kể trên thì côn không nằm trong danh mục các vũ khí thô sơ bị cấm tàng trữ, vận chuyển. Tuy nhiên “côn” được pháp luật xếp vào “các vũ khí khác có tính năng, công dụng tương tự như vũ khí thô sơ” theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được hướng dẫn tại Nghị định 25/2012/NĐ-CP .

Điều 3 Nghị định 25/2012/NĐ-CP

1. Vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự quy định tại Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là loại vũ khí khi sử dụng có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ đối với con người, thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến môi trường tương tự như vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 3 Pháp lệnh.

2. Động vật nghiệp vụ quy định tại Điểm đ Khoản 9 Điều 3 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là động vật được huấn luyện để sử dụng cho yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Do đó, khi mang côn để làm vũ khí tự vệ, các loại vũ khí có tính năng tương tự như vũ khí thô sơ thì sẽ bị xử lý về hành vi “Mang theo người, phương tiện, đồ vật, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí thô sơ”

Công dân có quyền sở hữu các vũ khí thô sơ quy định tại khoản 4 điều 3 pháp lệnh kể trên nhưng không được vận chuyển, sử dụng, lạm dụng các vũ khí đó để xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác.

Give a Comment