Mất sổ hộ khẩu thì phải làm sao? thủ tục như thế nào?

Mất sổ hộ khẩu thì phải làm sao? thủ tục như thế nào?

Câu hỏi

Tháng trước tôi chuyển nhà nên đã sơ xuất làm mất sổ hộ khẩu nên bây giờ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi có thể xin lại sổ hộ khẩu ở đâu? thủ tục xin cấp lại thế nào?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo khoản 2 điều 24 Luật cư trú 2006 quy định:

Điều 24. Sổ hộ khẩu

2. Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại.

Theo quy định trên, thì khi bạn làm mất sổ hộ khẩu thì hoàn toàn có thể được cấp lại sổ mới.

Thủ tục xin cấp lại sổ hộ khẩu như sau:

Căn cứ theo điều 10, thông tư 35/2014/TT-BCA quy định:

Điều 10. Cấp sổ hộ khẩu

2. Trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. Sổ hộ khẩu được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khẩu đã cấp trước đây. Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

b) Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ đổi sang mẫu số mới).

Cơ quan đăng ký cư trú thu lại sổ hộ khẩu bị hư hỏng hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể và đóng dấu hủy để lưu hồ sơ hộ khẩu.

Tóm lại, thủ tục xin cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương phải có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải đổi, cấp lại sổ hộ khẩu.

Give a Comment