Miễn giảm tiền sử dụng đất cho hộ nghèo khi cấp sổ đỏ lần đầu

Miễn giảm tiền sử dụng đất cho hộ nghèo khi cấp sổ đỏ lần đầu

Câu hỏi: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của xã, nay gia đình tôi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu và chuyển mục đích sử dụng thành đất ở thì có được miễn hay giảm tiền sử dụng đất không?

     Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về vấn đề miễn, giảm tiền sử dụng đất cho hộ nghèo khi cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định của pháp luật như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

          – Luật đất đai 2013

         – Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai

         – Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

    1. Cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ nghèo có được miễn, giảm tiền sử dụng đất không?

    Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất được quy định tại Khoản 1 Điều 110 Luật đất đai như sau:

1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;

b) Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

…..”

     Như vậy, hộ gia đình nghèo là một trong các đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Do đó, trong trường hợp gia đình bạn thuộc danh sách hộ nghèo của xã thì khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cũng sẽ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất.

     2. Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất cho hộ nghèo khi cấp sổ đỏ lần đầu 

     Tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định như sau:

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

    Theo đó, điều kiện để miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp sổ đỏ lần đầu thì phải là hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo danh sách do Thủ tướng Chính phủ quy định. Vì vậy, nếu xã nơi bạn có đất là một trong các xã đặc biệt khó khăn như trên thì trường hợp của bạn sẽ được miễn tiền sử dụng đất. 

     3. Giảm tiền sử dụng đất cho hộ nghèo khi cấp sổ đỏ lần đầu

     Tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định như sau:

1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.”

     Như vậy, trong trường hợp gia đình bạn không phả là hộ nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi thì khi làm sổ đỏ lần đầu sẽ được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất cho phép.

     Bài viết liên quan:

     Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu khi không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

     Chi phí cấp sổ đỏ lần đầu khi có đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

     Chi phí cấp sổ đỏ lần đầu khi không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

      Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về điều kiện bồi thường thu hồi đất nông nghiệp trồng cây hàng năm. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment