Mới sinh con được 02 tháng tuổi nếu ly hôn ai sẽ là người được chăm sóc con?

Mới sinh con được 02 tháng tuổi nếu ly hôn ai sẽ là người được chăm sóc con?

Câu hỏi

Em mới sinh con được 02 tháng tuổi. Vợ chồng em thuận tình ly hôn ai sẽ là người được chăm sóc con ạ? Hiện tại hai vợ chồng em không ai có việc làm. Về tài sản thì trước đây em có đi làm có ít tiền tiết kiệm, còn chồng thì không rõ có hay không? Nhưng chồng em có 2 chiếc xe máy đăng ký tên chồng em?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 81 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn
1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, hai vợ chồng bạn thuận tình ly hôn mà hiện tại hai vợ chồng bạn đều không có việc làm. Về tài sản thì trước đây bạn có đi làm và có để được một ít tiền tiết kiệm, còn chồng bạn thì bạn không rõ là có tiền tiết kiệm hay không, nhưng chồng bạn có hai chiếc xe máy đứng tên chồng bạn.

Do đó, việc ai sẽ là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp sau:

Một là, vì như thông tin bạn cung cấp, cả hai vợ chồng bạn đều thuận tình ly hôn, nên nếu vợ chồng bạn đã tự thỏa thuận được với nhau về vấn đề ai sẽ là người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn để đảm bảo lợi ích tốt nhất về mọi mặt cho con, lúc này, căn cứ vào nhu cầu thiết yếu cũng như căn cứ vào lợi ích chính đáng, tốt nhất về mọi mặt cho con của bạn thì Tòa án có thể ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của hai vợ chồng bạn và sẽ giao con cho người bố hoặc mẹ như yêu cầu của hai bạn để con bạn sẽ có được một cuộc sống tốt nhất sau khi hai vợ chồng bạn ly hôn.

Hai là, cả hai vợ chồng bạn đều muốn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn. Lúc này, sẽ căn cứ vào độ tuổi của con: Con từ đủ 07 tuổi trở lên sẽ xem xét nguyện vọng của con; con dưới 36 tháng tuổi sẽ giao cho người mẹ trực tiếp nuôi; con ở độ tuổi từ đủ 36 tháng tuổi đến dưới 07 tuổi thì cả hai vợ chồng đều có quyền ngang nhau trong việc giành quyền trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn.

Như vậy, trong trường hợp của hai vợ chồng bạn, con của hai bạn hiện nay mới được 02 tháng tuổi. Chính vì vậy, sau khi ly hôn, bạn sẽ là người được Tòa án ưu tiên trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn vì con bạn còn rất bé mới được 02 tháng tuổi (đang dưới 36 tháng tuổi). Tuy nhiên, bạn cần phải chứng minh được mình có đủ điều kiện, đủ khả năng để trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn như: bạn có công việc ổn định, mức lương ổn định hoặc bạn có một khối tài sản ổn định như nhà đất, sổ tiết kiệm, xe máy, ô tô,… hoặc bạn có thể chứng minh được bố mẹ ruột của bạn hoặc anh chị em ruột của bạn có đủ khả năng, đủ điều kiện để có thể chăm sóc cho hai mẹ con bạn điều kiện tối thiểu trong cuộc sống. Hiện nay bạn chưa có việc làm, nên muốn chắc chắn giành được quyền nuôi con thì bạn có thể sẽ phải tìm được một việc làm, một công việc với mức lương ổn định để có thể chăm sóc cho con bạn. Đồng thời, bạn chứng minh được chồng bạn không có đủ điều kiện, đủ khả năng để nuôi dưỡng, giáo dục con, sau khi ly hôn nếu chồng bạn được Tòa án giao quyền trực tiếp nuôi dưỡng con thì chồng bạn cũng không thể tự mình chăm sóc con được mà sẽ gửi cho ông bà nội chăm sóc cháu, bạn cũng có thể chứng minh chồng bạn có hành vi ngoại tình hoặc bạo lực gia đình (nếu có). Căn cứ vào những chứng cứ mà bạn đưa ra, Tòa án sẽ ra quyết định giao con cho người bạn hoặc chồng bạn khi người nào đáp ứng được quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất về mọi mặt cho con.

Give a Comment