Một mình tự tạo ra thu nhập nuôi cả gia đình, khi ly hôn có cần chia đôi?

Một mình tự tạo ra thu nhập nuôi cả gia đình, khi ly hôn có cần chia đôi?

Câu hỏi

Tôi lấy vợ từ năm 2010, từ đó đến nay vợ tôi chỉ ở nhà chăm con chứ không đi làm. Tôi một mình đi làm nuôi cả gia đình, bây giờ đã để dư ra được 700 triệu đồng gửi trong ngân hàng. Chúng tôi quyết định sẽ ly hôn, nhưng vợ tôi lại yêu cầu tôi phải đưa cho cô ấy 350 triệu đồng trong ngân hàng. Tôi không đồng ý vì từ trước tới giờ vợ tôi không hề kiếm ra tiền. Tất cả do một mình tôi lao động vất vả. Cô ấy nói Luật hôn nhân và gia đình nói rằng khi ly hôn tài sản trong hôn nhân phải chia đôi.

Luật sư trả lời

Điều 33 Luật hôn nhân gia đình 2014 có quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Căn cứ theo quy định trên thì tài sản được tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ, chồng. Mặc dù, vợ bạn chỉ ở nhà chăm con và không tạo ra thu nhập nhưng tài sản của bạn được xác định là tài sản chung theo quy định trên. Do đó, khi ly hôn vợ bạn sẽ được chia một phần của khối tài sản chung này. Tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn sẽ được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

– Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

– Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

– Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

– Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Như vậy, khi bạn có căn cứ chứng minh công sức đóng góp của mình lớn hơn vợ, thì tòa án sẽ xem xét chia cho bạn một phần nhiều hơn của vợ đối với khối tài sản 700.000.000 đồng này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

Give a Comment