Mua bán đất thông qua giấy tờ viết tay có được pháp luật công nhận không?

Mua bán đất thông qua giấy tờ viết tay có được pháp luật công nhận không?

Câu hỏi

Thưa luật sư.

Tôi có trường hợp muốn hỏi

Tôi có biết 1 gia đình mua một căn hộ chung cư giá rẻ bằng giấy tờ viết tay có chữ ký của bên mua và bên bán từ năm 2001. Tuy nhiên đến năm 2016 mới được UBND phường xác nhận là có mua bán giữa hai bên. Đến nay xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy việc xác nhận của UBND phường có được chấp nhận không. Giấy tờ viết tay như vậy có hợp lệ không?

Với vướng mắc trên, Luật sư giải đáp thắc mắc như sau:

Theo khoản 3, Điều 167 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

“3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Vì vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực. Nghĩa là giấy tờ viết tay có công chứng hoặc chứng chứng thực sẽ được công nhận là hợp lệ, còn không được công chứng thì không coi là có giá trị pháp lí.

Như vậy, hợp đồng mua bán (giấy tờ viết tay) được chứng thực bởi UBND xã hoàn toàn có giá trị pháp lý theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Give a Comment