Mua đất thông qua giấy ủy quyền có rủi do gì không?

Mua đất thông qua giấy ủy quyền có rủi do gì không?

Câu hỏi

Hiện nay tôi đang muốn mua một miếng đất thổ cư. Tuy nhiên, người đang cầm sổ đỏ lại không phải là người có tên trên đó. Người đó nói rằng ông ý đã mua miếng đất này thông qua hợp đồng ủy quyền năm 2014.Nói bây giờ tôi có thể mua thông qua hình thức này, người đó sẽ làm cho tôi một giấy ủy quyền rồi mang đi công chứng là hợp pháp. Vậy cho tôi hỏi việc mình không lập hợp đồng chuyển nhượng mà làm giấy ủy quyền có rủi do gì không ?

Luật sư trả lời

Việc bạn mua bán đất mà thông qua hợp đồng ủy quyền tồn tại rất nhiều rủi do. Cụ thể như sau:

Khoản 3 Điều 140 Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau:

3. Đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

a) Theo thỏa thuận;

b) Thời hạn ủy quyền đã hết;

c) Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;

d) Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;

đ) Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

e) Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật này;

g) Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.

Đồng thời khoản 10 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định:

10. Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Như vậy, việc bạn mua đất bằng giấy ủy quyền tồn tại rất nhiều rủi do. Ví dụ: người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chết thì đương nhiên ủy quyền này chấm dứt, sẽ liên quan đến vấn đề thừa kế của gia đình người này. Hoặc bạn mua đất thông qua hợp đồng ủy quyền vào năm 2018, đến năm 2020 giá đất ở đây tăng cao người hiện tại đang muốn bán đất cho bạn có thể nói rằng muốn đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền này với bạn. Tóm lại, khi mua đất bằng giấy ủy quyền luôn luôn tồn tại những rủi do. Chỉ khi bạn thực hiện lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và có công chứng, hoặc chứng thực sau đó sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới đảm bảo được quyền lợi của bạn.

Give a Comment