Mua xe khác huyện có cần rút hồ sơ gốc

Mua xe khác huyện có cần rút hồ sơ gốc

Câu hỏi

Em có mua 1 chiếc xe của người anh ở cùng tỉnh nhưng khác huyện. Em định sang tên và đổi biển số (hiện tại là 5 số) thì em có cần rút hồ sơ gốc hay không ạ? Và cần giấy tờ gì?

1. Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào các quy định tại Thông tư 15/2014 TT-BCA cùng các văn bản hướng dẫn có thể thấy hiện nay thủ tục đăng ký sang tên xe được thực hiện theo 2 trường hợp: đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đăng ký sang tên xe ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn có mua 1 chiếc xe của người anh ở cùng tỉnh nhưng khác huyện, đây được coi là mua bán trong cùng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Việc đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 15/2014 TT-BCA như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

d) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

2. Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.”

Có thể nhận thấy, theo quy định trên đã liệt kê các giấy tờ, văn bản mà bên mua cần nộp khi làm thủ tục đăng ký sang tên xe trong đó không hề đề cập đến hồ sơ gốc của xe. Từ đó có thể hiểu rằng, khi thực hiện thủ tục mua bán xe trong phạm vi cùng tỉnh sẽ không phải rút hồ sơ gốc của xe. Bên cạnh đó, xe mà bạn mua sẽ được giữ nguyên biển số cũ vì đã là biển 5 số (chỉ đổi sang biển số mới khi là biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển).

Khi bạn làm thủ tục đăng ký sang tên xe từ huyện này sang huyện kia nhưng trong phạm vi tỉnh thì đây là thủ tục đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Căn cứ vào Điều 11 Thông tư 15/2014 TT-BCA cần thực hiện các thủ tục sau:

Thứ nhất, đóng lệ phí trước bạ. Bạn thực hiện tại Cơ quan thuế nơi bạn sẽ đăng ký sang tên xe. Khi hoàn thành thủ tục, bạn sẽ được cấp biên lai hoặc giấy nộp tiền.

Thứ hai, đăng ký sang tên xe. Bạn đến cơ quan đăng ký xe (cơ quan Công an nơi bạn thường trú hoặc công tác, học tập theo quy định pháp luật) để làm thủ tục. Bạn phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư 15/2014 TT-BCA và nộp hồ sơ gồm:

– Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này);

– Giấy chứng nhận đăng ký xe;

– Biên lại hoặc giấy nộp tiền (chứng từ lệ phí trước bạ);

– Hợp đồng mua bán xe (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe).

Give a Comment