Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến, trái tuyến

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến, trái tuyến

Câu hỏi: Theo tôi được biết thì người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khi khám chữa bệnh. Vậy mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, trái tuyến là bao nhiêu?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:             

  • Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014.
  • Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế

1. Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến

     Theo khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 thì người tham gia bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí với mức hưởng như sau:

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với một số đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT;

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; trẻ em dưới 6 tuổi;

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

– 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng hưởng trợ cấp lương hưu, mất sức lao động hằng tháng; thân nhân của người có công với cách mạng (Trừ liệt sĩ); người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

– 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

     Trong trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

2. Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến

     Khi người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ như sau:

– Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; 

– Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2020; và 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 trong phạm vi cả nước; 

– Tại bệnh viện tuyến huyện 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment