Muốn đăng ký chất lượng sản phẩm bê tông tươi cần những thủ tục gì?

Muốn đăng ký chất lượng sản phẩm bê tông tươi cần những thủ tục gì?

Câu hỏi:

Kính chào luật sư. Em tên Hùng, là nhân viên công ty sản xuất bê tông tươi ở Hà Tĩnh. Công ty em chuyên sản xuất bê tông tươi các loại để bán cho các công trình xây dựng. Em kính nhờ luật sư hướng dẩn em làm thủ tục đăng ký chất lượng của sản phẩm ở Cục đo lường chất lượng.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 17 Thông tư 10/2013/TT-BXD quy định quản lý chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình như sau:

“1. Các vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (gọi chung là sản phẩm) phải được kiểm soát chất lượng theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, yêu cầu thiết kế, quy định của hợp đồng xây dựng và các tài liệu có liên quan.

Chủ đầu tư, bên mua sản phẩm có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và chấp thuận nguồn của sản phẩm trước khi sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng.

2. Hình thức kiểm soát chất lượng sản phẩm được quy định như sau:

a) Đối với các sản phẩm được sản xuất công nghiệp và đã là hàng hóa trên thị trường:

Chủ đầu tư và bên mua sản phẩm kiểm tra xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn (nếu cần) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. Chủ đầu tư hoặc bên mua có thể tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa hoặc yêu cầu thí nghiệm kiểm chứng, kiểm định chất lượng hàng hóa khi cần thiết theo thỏa thuận trong hợp đồng. Cơ sở sản xuất, cung ứng hàng hóa, sản phẩm có trách nhiệm cung cấp các chứng chỉ, chứng nhận và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định cho bên mua nhằm chứng minh xuất xứ hàng hóa và chất lượng hàng hóa;

b) Đối với các sản phẩm được sản xuất, chế tạo riêng cho công trình xây dựng theo yêu cầu của thiết kế:

Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo tại các cơ sở sản xuất công nghiệp thì chủđầu tư hoặc bên mua kiểm tra chất lượng như quy định tại Điểm a Khoản này kết hợp với việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình sản xuất. Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo trực tiếp tại công trường, chủ đầu tư hoặc tổng thầu tổ chức kiểm tra giám sát công tác sản xuất, chế tạo như các công việc xây dựng khác theo quy định;

c) Đối với các vật liệu xây dựng được khai thác tại mỏ:

Chủ đầu tư và nhà thầu cung ứng vật liệu tổ chức điều tra khảo sát chất lượng và trữlượng của mỏ theo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan; kiểm tra định kỳ, đột xuất trong quá trình khai thác;

d) Các bên có liên quan phải thực hiện thí nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình.”

Như vậy, công ty bạn sản xuất bê tông tươi để bán cho các công trình xây dựng, đối với sản phẩm bê tông tươi, đây là sản phẩm bắt buộc phải đăng ký chất lượng sản phẩm theo Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007.

Việc đăng ký và công bố chất lượng sản sẩm là căn cứ để đánh giá chất lượng hàng hóa, là căn cứ để khẳng định chất lượng sản phẩm được lưu thông trên thị trường. Thủ tục đăng ký, công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, sản phẩm được sản xuất trong nước thực hiện như sau:

– Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty

+ Kết quả kiểm nghiệm tại Trung tâm kiểm định đo lượng tiêu chuẩn

+ 03 mẫu sản phẩm yêu cầu kiểm nghiệm

– Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các công ty, doanh nghiệp cần đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cần nộp hồ sơ đăng ký đến Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để thực hiện đăng ký.

Give a Comment