Muốn kiện chồng để chồng trợ cấp nuôi con thi phải chuẩn bị hồ sơ thế nào, ở đâu?

Muốn kiện chồng để chồng trợ cấp nuôi con thi phải chuẩn bị hồ sơ thế nào, ở đâu?

Câu hỏi

Chồng em đã bạo hành khi em mang bầu rồi bỏ đi khi em mang bầu tháng thứ 8. Em đã sjnh con và giờ đang nuôi con 1 mình vô cùng khó khăn. Anh ấy không hề trợ cấp nuôi dưỡng con. Anh ấy từng mượn em 70 triệu trước hôn nhân không trả em nuôi con. Em đòi nhưng anh ấy không trả. Em cho a ay mượn mà không có giấy nợ. Bây giờ em muốn anh chị tư vấn giúp em: em muốn kiện chồng để anh ấy trợ cấp nuôi con thi phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào và đến cơ quan nào

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, phải xác định việc bạn và chồng có đăng ký kết hôn không, nếu bạn và chồng không đăng ký kết hôn thì bạn phải thực hiện việc xác định quan hệ cha con cho con và chồng của bạn:

* Về thẩm quyền

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp.

2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và trường hợp quy định tại Điều 92 của Luật này.

Quyết định của Tòa án về xác định cha, mẹ, con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch; các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

* Về thủ tục và giấy tờ: bạn nộp lên tòa án những giấy tờ sau:

– Đơn yêu cầu xác định cha cho con

– Chứng minh thư nhân dân của mẹ (bản sao)

– Sổ hộ khẩu của mẹ (bản sao)

– Giấy khai sinh của con (bản sao)

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha con (kết quả xét nghiệm của cơ sở y tế ….)

Sau khi có giấy xác nhận cha con thì giải quyết việc cấp dưỡng như những trường hợp có đăng ký kết hôn, hoặc giải quyết cùng với ly hôn.

Thứ hai, nếu hai bạn có đăng ký kết hôn, Tòa án sẽ giải quyết về vấn đề cấp dưỡng vì:

Theo Điều 110. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con: Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Tức là nếu dù bố mẹ có ly hôn hay không (không sống chung với con hoặc sống chung) cũng không ảnh hưởng chỉ cần khi có sự vi phạm về nghĩa vụ nuôi dưỡng với con thì tòa án đều giải quyết vấn đề cấp dưỡng. Trường hợp của bạn được quyền yêu cầu tòa án giải quyết về vấn đề cấp dưỡng:

Theo Điều 119. Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

1. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

Điều 28. Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án

1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.

2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.

5. Tranh chấp về cấp dưỡng.

6. Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

7. Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.

8. Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Tức bạn có quyền yêu cầu cha cháu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng tại tòa.

Thứ ba, giấy tờ khi yêu cầu cấp dưỡng

+ Đơn khởi kiện về việc cấp dưỡng;

+Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân;

+ Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu;

+ Chứng cứ chứng minh thu nhập của người chồng;

+ Bản sao có chứng thực giấy sinh của con.

Và được gửi đến tòa án có thẩm quyền giải quyết: thường là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc làm việc của bị đơn (chồng bạn); hoặc nơi thường trú hoặc làm việc của bạn nếu có thỏa thuận với chồng bằng văn bản; hoặc nơi có bất động sản.

Trường hợp sẽ được giải quyết tương tự khi bạn đã ly hôn hoặc yêu cầu giải quyết cùng ly hôn. Nếu đã ly hôn mới yêu cầu tòa án giải quyết thì phải có thêm quyết định/ bản án giải quyết ly hôn tại tòa.

Give a Comment