Muốn ly hôn khi chồng đang đi nghĩa vụ quân sự có được không?

Muốn ly hôn khi chồng đang đi nghĩa vụ quân sự có được không?

Câu hỏi

Chồng em đang đi nghĩa vụ quân sự. Do sống với nhà chồng không được chồng em thì đi bộ đội không giúp gì được. Xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nay em muốn ly hôn thì có được không ạ? Yêu cầu đơn phương ly hôn với người đi nghĩa vụ quân sự?

1. Căn cứ pháp lý

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014.

2. Nội dung tư vấn

ĐIều 56 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định Ly hôn theo yêu cầu của một bên:

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dào, mục đích của hôn nhân không đạt được.

2. Trong trừơng hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

3. Trong trường hợp yêu cầy ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.

Hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng là hôn nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Vợ, chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau như người nào chỉ biết bổn phận của người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng.

– Vợ hoặc chồng luôn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, như thường xuyên đánh.

– Vợ chồng không chung thủy với nhau như quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc người chồng nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục quan hệ ngoại tình.

Đời sống chung không thể kéo dài là tình trạng hiện tại của vợ chồng đã đến mức trầm trọng như hướng dẫn trên.

Trường hợp thực tế đã được nhắc nhở, hòa giải nhiều lần, nhưng vẫn có quan hệ ngoại tình hoặc vẫn tiếp tục sống ly thân, bỏ mặc nhau hoặc vẫn có hành vi ngược đãi hành hạ, xúc phạm nhau được coi là đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được.

Mục đích của hôn nhân không đạt được là trường hợp không còn tình nghĩa vợ chồng, không bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng; không tôn trọng danh dự, nhân phẩm uy tín của vợ, chồng; không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng; không giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển mọi mặt.

Nếu bạn không có căn cứ về việc chồng bạn vi phạm quyền và nghĩa vụ trong đời sống hôn nhân thì không thể yêu cầu việc ly hôn. Việc bạn không dung hòa được cuộc sống với nhà chồng không thể là căn cứ để bạn tiến hành đơn phương ly hôn được.

Give a Comment