Muốn rút sổ bảo hiểm, phải làm gì?

Muốn rút sổ bảo hiểm, phải làm gì?

Câu hỏi

Em là Phạm Văn Quyết . Sinh 11/5/92. Cmnd:205641275

E đã từng làm việc tại cty thanh xuân dc 2 năm 8 tháng rồi em nghỉ. Cty cũng đã chốt bảo hiểm và trả sổ cho em. Xong e xin vao cty bigc an lạc làm việc. Và e hợp đồng với cty và đóng sổ bhxh mới . Vậy nếu như qua 12 tháng e có được rút tiền bhxh khi e đóng ở cty thanh xuân hay ko . Hay e phải đem sổ bhxh o cty thanh xuân gộp vào cty bigc an lạc

Trả lời

Việc đóng bảo hiểm xã hội là một quá trình trong một thời gian dài và mỗi người đóng bảo hiểm xã hội được cấp một sổ bảo hiểm xã hội. Khi bạn chốt sổ bảo hiểm ở một cơ quan, đơn vị rồi sau đó đến làm việc ở một đơn vị khác nếu tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bạn phải nộp sổ bảo hiểm đã được cấp vào đơn vị mới để họ tiếp nhận và tiếp tục đóng bảo hiểm cho bạn. Trường hợp bạn muốn rút bảo hiểm xã hội thì bạn không nên tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội ở đơn vị mới nữa mà cần chờ đủ thời gian sau khi chốt sổ để lĩnh bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

2 Comments

  1. nguyễn thị thanh nhanh 25/07/2018
  2. Solomon Nguyen 09/04/2020

Give a Comment