Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Muốn sang tên nhà cần có những thủ gì?

Xin chào chuyên mục,cho tôi hỏi: Hiện  mẹ chồng tôi đang sống tại TP. Vinh, bố mẹ chồng tôi có 1 lô đất tại Thanh Chương- Nghệ An. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bố tôi, hiện nay ông đã mất và đã có giấy chứng tử. Mẹ chồng tôi muốn sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này này cho 01 người em chồng tôi (nhà chồng tôi có 6 anh chị em), bố mẹ chồng tôi trước đây có đăng ký kết hôn nhưng giấy tờ đã mất, bố chồng tôi chỉ còn mẹ thôi. Vậy thủ tục để sang được tên cho em chồng tôi bao gồm những bước như thế nào. Mong chuyên mục trả lời giúp tôi. Tôi chân thành cảm ơn!

Chào bạn, cảm ơn bạn đã  gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi. Nội dung câu hỏi của bạn sẽ được chuyên mục giải đáp cụ thể như sau:

Về Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013;

Bộ luật Dân sự năm 2005;

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính;

Về nội dung trả lời:

Để xác định được các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục sang tên nhà đất thì bạn cần phải xác định nguồn đất đó do ai có quyền sử dụng. Trong sổ đó có tên của bố chồng bạn, nhưng bố mẹ chồng bạn có thỏa thuận đó là tài sản chung hay không? Đồng thời có di chúc hay không? Trường hợp này là thừa kế hay tặng cho để bạn xác định được giấy tờ.

Nếu đó là tài sản riêng của bố bạn, có di chúc để lại cho em chồng bạn thì cần di chúc đó hợp pháp. Di chúc hợp pháp là di chúc đáp ứng được các điều kiện của điều 652 Bộ luật dân sự 2005 như sau:

“1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.”.

Nếu đó là tài sản riêng, di chúc không hợp pháp hoặc không có di chúc thì phải chia thừa kế theo pháp luật, khi đó mảnh đất đó không phải thuộc mình em chồng bạn. Nếu muốn để em chồng bạn thì những người thừa kế làm bản thỏa thuận việc để di sản thừa kế cho em chồng bạn.

Nếu đó là tài sản chung, thì mẹ bạn còn sống. Do đó, một nửa giá trị tài sản phải chia thừa kế và cũng xác định có di chúc hay không, di chúc hợp pháp hay không để chia theo di chúc hay chia theo pháp luật, và tương tự như trên, đối với phần tài sản của mẹ bạn thì mẹ bạn làm thủ tục tặng cho.

Việc tặng cho theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 thì cần phải công chứng chứng thực: Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013

“3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.”

Sau khi có giấy tờ hợp pháp đó, thì chuẩn bị hồ sơ để sang tên theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

– Hồ sơ:

+ Đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế ( đối với người thừa kế là người duy nhất)

+ Văn bản hợp pháp về thừa kế hoặc hợp đồng tặng cho có công chứng, chứng thực.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Biên lai xác định các nghĩa vụ thuế/lệ phí trước bạ.

+ Giấy tờ tùy thân của các bên.

– Nơi nộp: Phòng tài nguyên môi trường cấp quận/huyện.

Trên đây là nội dung trả lời của chúng tôi. Việc đưa nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>