Muốn thay đổi quyền nuôi con khi không còn khả năng nuôi dưỡng thì phải làm thế nào?

Muốn thay đổi quyền nuôi con khi không còn khả năng nuôi dưỡng thì phải làm thế nào?

Câu hỏi

Tôi và chồng ly hôn theo thỏa thuận tôi nhận nuôi hai cháu trai: một cháu 12 tuổi, một cháu 07 tuổi. Qua thời gian nuôi con tôi nhận thấy việc nuôi dạy hai con trai là khó khăn vất vả với bản thân tôi. Hơn nữa bố cháu cũng không tự giác cấp dưỡng cho cháu. Tuy nhiên, khi ly hôn tôi cũng không đòi hỏi việc cấp dưỡng này. Nay tôi thấy mình không có khả năng nuôi dạy cả hai cháu. Vậy tôi muốn thay đổi quyền nuôi con. Yêu cầu bố cháu nhận nuôi một trong hai cháu thì phải làm thế nào ạ?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014

2. Luật sư tư vấn:
Như thông tin bạn cung cấp, hiện nay, bạn và chồng bạn đã ly hôn theo thỏa thuận, bạn nhận nuôi hai cháu trai: một cháu 12 tuổi, một cháu 07 tuổi. Qua thời gian nuôi con bạn nhận thấy việc nuôi dạy hai con trai là khó khăn vất vả với bản thân. Hơn nữa, bố cháu cũng không tự giác cấp dưỡng cho cháu. Tuy nhiên, khi ly hôn bạn cũng không đòi hỏi việc cấp dưỡng này. Đến nay, bạn thấy mình không có khả năng nuôi dạy cả hai cháu, nên bạn muốn thay đổi quyền nuôi con, yêu cầu bố cháu nhận nuôi một trong hai cháu để giảm bớt khó khăn, vất vả cho bạn. Chính vì vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định vè việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

“Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.”

Như vậy, bạn có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con khi thuộc một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất, bạn đã thỏa thuận được với chồng bạn về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Tức là, bạn có liên hệ được với chồng bạn và chồng bạn đồng ý nhận nuôi một cháu có thể là cháu 07 tuổi hoặc cháu 12 tuổi, tùy vào thỏa thuận của hai vợ chồng bạn sao cho đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, học tập tốt nhất cho con của bạn. Sau khi cả hai vợ chồng bạn đã thỏa thuận được với nhau về vấn đề nuôi con này thì một trong hai vợ chồng hoặc cả hai vợ chồng có quyền nộp đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn.

Trường hợp thứ hai, mặc dù chồng bạn không đồng ý nuôi dưỡng một cháu nhưng chồng bạn cũng không cấp dưỡng cho con bạn để bạn nuôi dưỡng các cháu, kể cả trong trường hợp bạn không yêu cầu chồng bạn cấp dưỡng nhưng theo quy định của pháp luật, nghĩa vụ của một người cha là cấp dưỡng, chăm sóc, giáo dục con kể cả khi đã ly hôn. Do đó, trong trường hợp này, khi bạn nhận thấy mình không còn đủ khả năng để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn một mình được nữa thì bạn có quyền nộp đơn lên Tòa án để yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc yêu cầu Tòa án ra quyết định bắt buộc chồng bạn phải cấp dưỡng cho hai con một khoản tiền cấp dưỡng phù hợp căn cứ vào mức thu nhập của chồng bạn cũng như căn cứ vào nhu cầu sinh hoạt, học tập tối thiểu nhất của hai con của bạn. Lúc này, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp, Tòa án sẽ ra một quyết định phù hợp với nhu cầu của bạn, đồng thời, quyết định này cũng phải đúng quy định pháp luật.

Lưu ý: Hiện nay, cả hai con của bạn: một cháu 12 tuổi và một cháu 07 tuổi thì khi thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc con sau khi ly hôn cần phải xem xét nguyện vọng của các cháu để đảm bảo mong muốn, nguyện vọng của các cháu khi muốn ở với bố hoặc ở với mẹ, đảm bảo quyền lợi tốt nhất về mọi mặt cho các cháu.

Give a Comment