Năm 2018, làm thế nào để không bị lừa đảo khi mua bán đất?

Năm 2018, làm thế nào để không bị lừa đảo khi mua bán đất?

Câu hỏi

Tôi muốn mua một thửa đất, tôi có tham khảo qua những thông tin mà người bán cung cấp, tôi thấy giá của thửa đất đó phù hợp với khả năng kinh tế cho phép của tôi. Nhưng những thông tin về hiện trạng của thửa đất mà bên bán cung cấp cho tôi quá nhiều khiến tôi rất hoang mang. Tôi đã trao đổi với bên bán về việc xác nhận lại nguồn gốc và hiện trạng thửa đất đó và đã được bên bán đồng ý. Nhưng tôi không biết phải viết mẫu đơn gì và viết như thế nào để gửi lên các cấp có thẩm quyền để yêu cầu xác minh về vấn đề đó

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Đất Đai năm 2013

2. Luật sư tư vấn:

Như bạn có trình bày ở trên thì bạn đang muốn mua một thửa đất, nhưng bạn không biết thửa đất này của mình có nguồn gốc như thế nào và người đang bán cho bạn có thật sự là chủ sở hữu của thửa đất, và đồng thời, bạn cũng không biết đất đó bạn mua có đủ điều kiện để mua bán theo Điều 188 của Luật Đất Đai 2013 hay không và bạn muốn bên bán xác nhận lại cho bạn về nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất và điều này đã được bên bán đồng ý. Tuy nhiên bạn chưa biết phải viết mẫu đơn gì và viết như thế nào để làm rõ được vấn đề này. Vậy Luật Minh Khuê tư vấn cho quý khách hàng mẫu đơn đề nghị Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để Qúy khách hàng có thể tham khảo và áp dụng thực tiễn đối với trường hợp của bản thân.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất

Kính gửi: UBND phường (xã)…………………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………… Sinh năm:…………………….
Số CMTND:………………….. cấp ngày…../……./…… tại Công an tỉnh: ………..
Cùng vợ (chồng) tôi là:…………………… Địa chỉ thường trú tại số nhà:…………….. đường phố:…………
Khu dân cư số:…………………… phường (xã):………………Thành phố Hải Dương.
Số liệu đo vẽ năm 200……; Thuộc thửa đất số: …….. tờ bản đồ số…….. diện tích……….. m2.
Địa chỉ thửa đất:…………………………………………………………………… ……
Số sổ hộ khẩu:………………………………………………….…. Cấp ngày……… tháng……… năm………..
Tôi viết đơn này xin được trình bày với UBND phường (xã) một việc như sau:
Tôi đã có nhà ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch dân cư tại số nhà trên từ ngày……… tháng……… năm …………
Nguồn gốc thửa đất (ghi rõ đến ở thửa đất từ ngày tháng năm nào, do cơ quan, cấp nào giao hoặc chủ hộ nào chuyển nhượng ) và đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất:
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Những thay đổi trong quá trình sử dụng đất (nêu rõ nguyên nhân tăng giảm diện tích đất sử dụng ghi theo ngày, tháng, năm của từng đợt: khai rõ do chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng của ai, loại đất gì so với diện tích đất khai ở phần nguồn gốc sử dụng đất).
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan về những nội dung đã viết ở trên nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Vậy tôi viết đơn này đề nghị với UBND phường (xã) xác nhận cho gia đình tôi về nguồn gốc đất, sự phù hợp với quy hoạch thửa đất tôi đang quản lý sử dụng để gia đình tôi làm thủ tục đăng ký và xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở theo qui định của pháp luật. Kèm theo đơn này gia đình tôi có các loại giấy tờ sau (bản sao có chứng thực của UBND phường, xã):
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Ngày………. tháng………. năm 200……

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Give a Comment