Ngân hàng phát mại tài sản mà không có sự đồng ý của người bảo lãnh thì như thế nào ?

Ngân hàng phát mại tài sản mà không có sự đồng ý của người bảo lãnh thì như thế nào ?

Câu hỏi

Tôi không có nhà riêng và hộ khẩu vẫn còn chung. Vì thương con cha mẹ tôi đã bảo lãnh cho bạn ấy thế chấp căn nhà để vay tiền ngân hàng làm ăn. Nay công ty vợ tôi không khả năng thanh toán ngân hàng đòi phát mãi. Tôi không đồng ý ký phát mãi vì những lý do trên ngân hàng có thể phát mãi được không?

Nội dung tư vấn:

Về bản chất , bố mẹ bạn hiện đang dùng tài sản của mình đứng ra bảo lãnh cho khoản vay của công ty thuộc sở hữu của người vợ hay bảo lãnh cho khoản vay của em ? Do bạn không trao đổi rõ thông tin nên chúng tôi xin đưa ra hướng tư vấn như sau :

Bộ luật dân sự 2015 định nghĩa về bảo lãnh như sau :

Điều 335. Bảo lãnh

1. Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

2. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Điều 336. Phạm vi bảo lãnh

1. Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh.

2. Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

3. Các bên có thể thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

4. Trường hợp nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì phạm vi bảo lãnh không bao gồm nghĩa vụ phát sinh sau khi người bảo lãnh chết hoặc pháp nhân bảo lãnh chấm dứt tồn tại.

Điều 342. Trách nhiệm dân sự của bên bảo lãnh

1. Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đó.

2. Trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán giá trị nghĩa vụ vi phạm và bồi thường thiệt hại.

Vậy có thể xác định , nếu bên được bảo lãnh ( người vay) không thực hiện nghĩa vụ với bên nhận bảo lãnh (ngân hàng) thì bên bảo lãnh (người có tài sản ) phải dùng tài sản đảm bảo của mình để thực hiện nghĩa vụ với bên nhận bảo lãnh .

Nếu bố mẹ bạn đem tài sản của mình dể bảo lãnh cho khoản vay của công ty vợ bạn , thì khi công ty này không trả được nợ , ngân hàng sẽ phát mãi số tài sản này .

Nếu bố mẹ bạn đem tài sản này bảo lãnh cho khoản vay của cá nhân bạn thì ngân hàng không có quyền phát mãi số tài sản này khi công ty không trả được nợ .

Give a Comment