Câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: các chức danh nghề nghiệp trong vận tải đường sắt được bảo hiểm xã hội công nhận là lao động nặng nhọc – độc hại ( xếp loại 4 ). Cảm ơn luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Ngành nghề độc hại nguy hiểm là ngành nghề ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe của người lao động. Người làm trong những ngành nghề này được hưởng các chế độ ưu đãi nhất định theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho những người này. Một số đối tượng không được sử dụng trong ngành nghề độc hại nguy hiểm như đối với người chưa thành niên, người cao tuổi..

Căn cứ Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH, Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ, Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ 30 tháng 7 năm 1996, Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996, Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999, Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000, Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH quy định các ngành nghề trong vận tải đường sắt được công nhận là độc hại, nặng nhọc,nguy hiểm (loại 4) như sau:

– Vận hành, điều khiển cầu đường sắt (Tiếp xúc thường xuyên với ồn, bụi vượt TCCP.)

– Vận hành máy đầm, máy rung, máy dùi, máy xiết đinh đường sắt.

– Tuần đường, tuần cầu (đường sắt);

– Sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu cầu, đường sắt;

– Quay ghi đường sắt ở các ga lập tàu

– Tuần hầm đường sắt.

– Lắp đặt và đại tu thiết bị thông tin tín hiệu đường sắt.

– Phục vụ ăn, uống cho công nhân duy tu và đại tu đường sắt.

– Làm ván khuôn cấu kiện dầm cầu, mố trụ cầu; làm sắt cầu, cầu cáp.

– Đóng bao phốt phát, apatít phân lân, urê,… ở các kho, bến, bãi, cảng sông, cảng biển, ga đường sắt.