Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

 

Số hiệu: 02/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/01/2014 Ngày hiệu lực: 25/02/2014
Ngày công báo: 26/01/2014 Số công báo: Từ số 145 đến số 146
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản:

     Phạm vi điều chỉnh

    Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định về lập hồ sơ đề nghị, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc (sau đây viết gọn là đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc); thành lập trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; chế độ quản lý, giáo dục người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và những quy định khác có liên quan đến việc lập hồ sơ đề nghị, thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

     Đối tượng áp dụng

Nghị định 02/2014/NĐ-CP áp dụng đối với:

  • Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.
  • Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
  • Cơ quan, người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị và thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập hồ sơ đề nghị, thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/02.2014.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 02/2014/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment