Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

 

Số hiệu: 104/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Người ký:  Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/11/2014 Ngày có hiệu lực: 29/12/2014
Ngày công báo: 28/11/2014 Số công báo: Từ số 1009 đến số 1010
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt.

 Phạm vi điều chỉnh

  • Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai.

 Đối tượng áp dụng

  • Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất.
  • Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.
  • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Hiệu lực thi hành

  • Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2014.
  • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/nghị-định-104-2014-NĐ-CP-AskLaw.docx” text=”Download: Nghị định 104/2014/NĐ-CP về khung giá đất” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment