Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Số hiệu: 11/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/02/2010 Ngày hiệu lực: 15/04/2010
Ngày công báo: 01/03/2010 Số công báo: Từ số 109 đến số 110
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường bộ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bao gồm:

  • Đặt tên hoặc số hiệu đường bộ;
  • Quy hoạch kết cấu hạ tầng và tiêu chuẩn kỹ thuật;
  • Thẩm định an toàn giao thông;
  • Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
  • Sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ;
  • Trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam.

Hiệu lực thi hành và hướng dẫn thực hiện

  • Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2010 và thay thế Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
  • Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành các Điều 4, 11, 27, 28, 29, 30 và hướng dẫn các nội dung cần thiết khác của Nghị định.
  • Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/Nghi_dinh_11_2010.doc” text=”Download: Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

 

 

Give a Comment