Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật luật sư

Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật luật sư

Nghị định 123/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

Số hiệu: 123/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/10/2013 Ngày hiệu lực: 28/11/2013
Ngày công báo: 28/10/2013 Số công báo: Từ số 707 đến số 708
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản.

– Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư về cơ sở đào tạo nghề luật sư, trợ giúp pháp lý của luật sư, nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc của luật sư, quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

–  Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2013.

Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư và Điều 3, Điều 5 của Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/123_2013_ND-CP_Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật luật sư” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment