Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật giáo dục quốc phòng và an ninh

Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật giáo dục quốc phòng và an ninh

Số hiệu: 13/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/02/2014 Ngày hiệu lực: 10/04/2014
Ngày công báo: 12/03/2014 Số công báo: Từ số 303 đến số 304
Tình trạng: Còn hiệu lực

Trình độ chuẩn đối với GV giảng dạy ANQP

Để được giảng dạy quốc phòng an ninh phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:Đối với giáo viên:
–  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục quốc phòng, an ninh;
–  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và có chứng chỉ đào tạo về giáo dục quốc phòng, an ninh;
–  Tốt nghiệp đại học hệ văn bằng 2 chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh.

Đối với giảng viên
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục quốc phòng, an ninh trở lên;
– Cán bộ quân đội, công an tốt nghiệp đại học trở lên;
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và có chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng, an ninh và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Lộ trình thực hiện:  đến  hết năm 2020 có trên 90% 70% giảng viên giáo dục quốc phòng, an ninh được đào tạo đạt trình độ chuẩn nêu trên.

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, có  hiệu  lực 10/04/2014

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 13/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành: Điều 17, Khoản 3 Điều 23, Khoản 3 Điều 24, Khoản 4 Điều 29, Khoản 4 Điều 30 của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng, phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; thẩm quyền quy định mẫu giấy chứng nhận và quản lý giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/13.2014.NĐ-CP.Asklaw.docx” text=”Download: Nghị định 13/2014/NĐ-CP ” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment