Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật lâm nghiệp

Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật lâm nghiệp

Nghị định 156/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp

Số hiệu: 156/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/11/2018 Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Ngày công báo: 05/12/2018 Số công báo: Từ số 1079 đến số 1080
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản.

– Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, bao gồm:

  • Tiêu chí xác định rừng, phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng.
  • Giao rừng, cho thuê rừng sản xuất, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng.
  • Phòng cháy và chữa cháy rừng.
  • Đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng và điều chỉnh, miễn, giảm mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng.
  • Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, sử dụng tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

–  Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến các hoạt động lâm nghiệp tại Việt Nam.

– Hiệu lực thi hành

Nghị này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/156_2018_ND-CP_Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật lâm nghiệp” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Give a Comment