Nghị định 158/2006/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Nghị định 158/2006/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Số hiệu: 158/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/12/2006 Ngày hiệu lực: 22/01/2007
Ngày công báo: 07/01/2007 Số công báo: Từ số 13 đến số 14
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 158/2006/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với Sở Giao dịch hàng hóa và các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa.

Hiệu lực thi hành

Nghị định 158/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 1 năm 2007.

Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng Bộ Thương mại, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/158.2006.NĐ-CP.Asklaw-1.doc” text=”Download: Nghị định 158/2006/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment