Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về công chức, viên chức

Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về công chức, viên chức

Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyền dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Số hiệu: 161/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/11/2018 Ngày hiệu lực: 15/01/2019
Ngày công báo: 11/12/2018 Số công báo: Từ số 1099 đến số 1100
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh:

Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định sau:

  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Hiệu lực thi hành

  • Nghị định 161/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2019.
  • Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày ban hành Nghị định này thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/1612018.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 161/2018/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment