Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

 

Số hiệu: 163/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: 27/01/2007
Ngày công báo: 12/01/2007 Số công báo: Từ số 29 đến số 30
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản:

     Phạm vi điều chỉnh

     Nghị định 163/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự về việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và xử lý tài sản bảo đảm.

     Áp dụng pháp luật:

     Việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/163.2006.ND_.CP_.doc” text=”Download: Nghị định 163/2006/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment