Nghị định 168/2003/NĐ-CP quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

Nghị định 168/2003/NĐ-CP quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

Số hiệu: 168/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/12/2003 Ngày hiệu lực: 01/01/2004
Ngày công báo: 01/01/2004 Số công báo: Số 1
Tình trạng: Còn hiệu lực

Ngày 24/12/2003, Chính phủ ban hành Nghị định 168/2003/NĐ-CP quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ.

Theo đó, nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ được hình thành từ các nguồn: Ngân sách nhà nước cấp; Nguồn thu phí sử dụng đường bộ; Nguồn vốn của chủ đầu tư đối với các đường kinh doanh; Nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn khác hợp pháp.

Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ, Bộ Giao thông vận tải xây dựng dự toán chi và phối hợp với Bộ Tài chính để bố trí vốn cho quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ; căn cứ vào yêu cầu quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ địa phương, Sở Giao thông vận tải (Sở Giao thông công chính) xây dựng dự toán chi và phối hợp với Sở Tài chính để bố trí vốn cho quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Nguồn vốn cho quản lý, bảo trì đường bộ trên được sử dụng vào những công việc sau: Hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ trong giao thông đường bộ và công tác bảo trì đường bộ. Trong đó, Công tác bảo trì đường bộ gồm: Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ; Sửa chữa định kỳ (sửa chữa vừa và sửa chữa lớn) đường bộ và sửa chữa đột xuất đường bộ, khắc phục hậu quả thiên tai hoặc các nguyên nhân khác.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/168_2003_ND-CP_51728.doc” text=”Download: Nghị định 168/2003/NĐ-CP quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment