Nghị định 20/2016/NĐ-CP Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 20/2016/NĐ-CP Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

 

Số hiệu: 20/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/03/2016 Ngày hiệu lực: 15/05/2016
Ngày công báo: 12/04/2016 Số công báo: Từ số 283 đến số 284
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

     Phạm vi Điều chỉnh

     Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

     Đối tượng áp dụng

     Nghị định 20/2016/NĐ-CP áp dụng đối với:

  • Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
  • Cơ quan thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
  • Cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
  • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
  • Cơ quan thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
  • Cơ quan quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.
  • Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/20.2016.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 20/2016/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment