Nghị định 200/2013/NĐ-CP hướng dẫn điều 11 Luật Công Đoàn

Nghị định 200/2013/NĐ-CP hướng dẫn điều 11 Luật Công Đoàn

Số hiệu 200/2013/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 26/11/2013 Ngày có hiệu lực 01/02/2014
Ngày công báo 14/12/2013 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 200/2013/NĐ-CP

Nghị định này quy định về quyền, trách nhiệm của công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, gồm:

a) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

b) Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là công đoàn cấp tỉnh); công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây viết tắt là công đoàn ngành Trung ương);

c) Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; công đoàn giáo dục huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; công đoàn ngành địa phương; công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; công đoàn tổng công ty trực thuộc công đoàn cấp tỉnh, công đoàn ngành Trung ương; công đoàn cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Quốc hội, Ban của Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương (sau đây viết tắt là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở);

d) Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn (sau đây viết tắt là công đoàn cơ sở).

2. Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động (sau đây viết tắt là người lao động).

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động (sau đây viết tắt là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp).

HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/200_2013_ND-CP_214620.doc” text=”Download: Nghị định 200/2013/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment