Nghị định 22/2019/NĐ-CP về giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Nghị định 22/2019/NĐ-CP về giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

 

Số hiệu: 22/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/02/2019 Ngày hiệu lực: 15/04/2019
Ngày công báo: 09/03/2019 Số công báo: Từ số 277 đến số 278
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản:

     Phạm vi điều chỉnh

  • Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự; trách nhiệm của Thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc bảo vệ người tố cáo; quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.
  • Tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong tố tụng hình sự, thi hành án hình sự và hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

     Đối tượng áp dụng

  • Nghị định 22/2019/NĐ-CP áp dụng đối với cá nhân trong việc thực hiện quyền tố cáo; cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc giải quyết tố cáo.
  • Việc tố cáo của người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an nhân dân được áp dụng theo quy định của Luật Tố cáo và Nghị định này, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

     Hiệu lực thi hành

  • Nghị định 22/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.
  • Tố cáo đã được thụ lý, đang xác minh và chưa có kết luận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục giải quyết theo quy định của Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/22.2019.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 22/2019/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment