Nghị định 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều luật của luật giao thông đường thủy nội địa  và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa

Nghị định 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều luật của luật giao thông đường thủy nội địa và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa

Số hiệu: 24/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/02/2015 Ngày hiệu lực: 01/05/2015
Ngày công báo: 16/03/2015 Số công báo: Từ số 357 đến số 358
Tình trạng: Còn hiệu lực

Quy định nhân lực của cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy

Theo Nghị định 24/2015/NĐ-CP , các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi các loại phương tiện thủy nội địa nêu sau phải đáp ứng yêu cầu về cán bộ kỹ thuật và bộ phận kiểm tra chất lượng. Cụ thể:– Phương tiện có sức chở đến 12 người: phải có tối thiểu 01 công nhân chuyên ngành đóng tàu thủy.

Nếu đóng loại phương tiện  này bằng gỗ theo kinh nghiệm cổ truyền phải có tối thiểu 01 thợ lành nghề.

– Phương tiện có sức chở từ 13 đến dưới 50 người: mỗi bộ phận phải có tối thiểu 01 cán bộ có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng nghề chuyên ngành đóng tàu thủy và 01 cán bộ có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng nghề chuyên ngành máy tàu thủy.

– Phương tiện có sức chở từ 50 người trở lên: phải có bộ phận kỹ thuật và bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm, mỗi bộ phận phải có tối thiểu 01 kỹ sư chuyên ngành đóng tàu thủy và 01 kỹ sư chuyên ngành máy tàu thủy.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2015 và thay thế Nghị định 21/2005/NĐ-CP

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, bao gồm: Phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa; điều kiện hoạt động của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện; quản lý hoạt động tại cảng thủy nội địa được phép tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài và phương án bảo đảm an toàn khi vận tải hàng hóa siêu trường, hàng hóa siêu trọng.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân và phương tiện thủy liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa tại Việt Nam.

Give a Comment