Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm và bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm và bảo hiểm thất nghiệp

 

Số hiệu: 28/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/03/2015 Ngày hiệu lực: 01/05/2015
Ngày công báo: 01/04/2015 Số công báo: Từ số 395 đến số 396
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt:

     Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

     Đối tượng áp dụng:

  • Người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 43 Luật việc làm 2013
  • Người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã hưởng tiền lương và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  • Tổ chức bảo hiểm xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập được giao các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật việc làm.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/28.2015.ND_.CP_.doc” text=”Download: Nghị định 28/2015/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment