Nghị định 30/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản ; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Nghị định 30/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản ; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Số hiệu: 30/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/03/2018 Ngày hiệu lực: 01/05/2018
Ngày công báo: 23/03/2018 Số công báo: Từ số 467 đến số 468
Tình trạng: Còn hiệu lực
Bổ sung thành phần hồ sơ định giá tài sản trong TTHS
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.Theo đó, hồ sơ định giá tài sản theo quy định mới bao gồm:

– Văn bản yêu cầu định giá tài sản;

– Quyết định thành lập Hội đồng định giá;

– Biên bản phiên họp Hội đồng định giá;

– Kết luận định giá tài sản;

– Tài liệu do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp;

– Các tài liệu khác có liên quan đến việc định giá tài sản.

Như vậy so với quy định tại Điều 19 Nghị định 26/2005/NĐ-CP thì thành phần hồ sơ đã có bổ sung thêm “Tài liệu do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp”.

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định cụ thể các trường hợp không thuộc trường hợp định giá lại tài sản, đơn cử như:

– Hội đồng định giá chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục định giá hoặc chưa có kết luận về giá của tài sản cần định giá;

– Hoặc thành viên Hội đồng thuộc một trong các trường hợp không được tham gia định giá tài sản.

Nghị định 30/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/5/2018 và thay thế Nghị định 26.

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có yêu cầu thành lập Hội đồng định giá tài sản; cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá tài sản; cơ quan, tổ chức cử người và cá nhân được cử tham gia Hội đồng định giá tài sản; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/30.2018.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 30/2018/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment