Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015 hướng dẫn Luật nhà ở

Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015 hướng dẫn Luật nhà ở

Tóm tắt nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật nhà ở

Số hiệu: 30/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/03/2019 Ngày hiệu lực: 15/05/2019
Ngày công báo: 07/04/2018 Số công báo: Từ số 337 đến số 338
Tình trạng: Còn hiệu lực

            Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở như sau:

– Bổ sung Điều 57a vào sau Điều 57 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (sau đây gọi tắt là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) như sau:

– Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

 – Trường hợp người đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định như sau:

a) Nếu thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được ghi trong hợp đồng thuê nhà thì xác định theo thời điểm ghi trong hợp đồng;

b) Nếu trong hợp đồng thuê nhà ở không ghi thời điểm bố trí sử dụng nhà ở thì xác định theo thời điểm ký kết hợp đồng đó;

c) Nếu thuộc diện ký lại hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm nêu tại hợp đồng ký kết đầu tiên;

d) Nếu người trực tiếp sử dụng nhà ở có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền thuê nhà ở trước khi ký kết hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm nộp tiền thuê nhà ở; trường hợp khi ký kết hợp đồng thuê nhà ở mà cơ quan có thẩm quyền đã truy thu tiền thuê nhà ở (có giấy tờ chứng minh việc truy thu tiền thuê nhà ở) thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm tính truy thu tiền thuê nhà ở;

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/30_2019_ND-CP_Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật nhà ở” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment