Nghị định 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, quyền hạn của BTNMT

Nghị định 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, quyền hạn của BTNMT

Số hiệu: 36/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/04/2017 Ngày hiệu lực: 04/04/2017
Ngày công báo: 16/04/2017 Số công báo: Từ số 265 đến số 266
Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định 36/2017/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và môi trường trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản; môi trường; quản lý, bảo vệ môi trường biển, hải đảo…1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực đất đai

Nghị định số 36/2017 quy định Bộ Tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực đất đai sẽ thực hiện những công việc sau:

– Lập, điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp Quốc gia;

– Hướng dẫn bố trí quỹ đất đối với thị trường bất động sản;

– Lập, điều chỉnh bản đồ địa chính; Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, việc đăng ký cấp sổ đỏ, sổ hồng;

– Xây dựng phương pháp xác định bảng giá đất, hướng dẫn điều chỉnh bảng giá đất cụ thể;

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

– Hướng dẫn việc kiểm tra thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất;

– Hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai;

– Hướng dẫn và quản lý các dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai, cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực đất đai.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực môi trường theo quy định của Nghị định 36/NĐ-CP:

– Xây dựng chỉ tiêu quốc gia về môi trường và hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường;

– Kiểm tra việc lập Quy hoạch bảo vệ môi trường;

– Kiểm tra việc thẩm định đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đanh giá môi trường chiến lược; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động chế biến, sản xuất kinh doanh (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao);

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường đất, nước; hoạt động quan trắc môi trường;

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề về môi trường;

– Hướng dẫn cách xác định thiệt hại môi trường và trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường;

– Chủ trì đàm phán quốc tế về môi trường: ký kết điều ước quốc tế và tham gia các tổ chức quốc tế về môi trường;

– Tổ chức nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh Mỹ để lại qua đó đề xuất xử lý, cải tạo và phục hồi các khu vực ô nhiễm bị tồn lưu.

Nghị định 36/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong một số lĩnh vực có hiệu lực từ ngày 4/4/2017 và thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/nghị-định-36.2017.NĐ-CP.Asklaw.docx” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment