Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật quy hoạch 2017

Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật quy hoạch 2017

Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật quy hoạch 2017 

 

Số hiệu: 37/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/05/2019 Ngày hiệu lực: 07/05/2019
Ngày công báo: 17/05/2019 Số công báo: Từ số 441 đến số 442
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 37/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 05 năm 2019 quy định chi tiết một số nội dung tại các Điều 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 40, 41 và 49 của Luật Quy hoạch.

Đối tượng áp dụng

Nghị định 37/2019/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, đánh giá thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đánh giá thực hiện quy hoạch

  • Đánh giá thực hiện quy hoạch được thực hiện định kỳ hàng năm, năm năm hoặc đột xuất theo quy định tại khoản 2 Điều 49, Điều 50 Luật Quy hoạch và Nghị định này.
  • Cơ quan đánh giá thực hiện quy hoạch có trách nhiệm gửi báo cáo đánh giá đến cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Quy hoạch.
  • Báo cáo đánh giá thực hiện quy hoạch định kỳ là một nội dung của báo cáo về hoạt động quy hoạch quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Quy hoạch.
  • Cơ quan tổ chức lập quy hoạch căn cứ báo cáo đánh giá thực hiện quy hoạch trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch xem xét, quyết định hoặc phê duyệt việc điều chỉnh quy hoạch kịp thời cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/37.2019.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 37/2019/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment