Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Số hiệu: 38/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/04/2015 Ngày hiệu lực: 15/06/2015
Ngày công báo: 10/05/2015 Số công báo: Từ số 543 đến số 544
Tình trạng: Còn hiệu lực

Quy định ký quỹ khi nhập khẩu phế liệu

Từ 15/06/2015, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải thực hiện ký quỹ theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu.Theo đó, tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả bằng tiền đồng Việt Nam và được hưởng lãi suất không kỳ hạn kể từ ngày ký quỹ.

Số tiền ký quỹ được xác định dựa trên loại phế liệu và khối lượng phế liệu nhập khẩu, cụ thể như sau:

1. Sắt, thép phế liệu

– Dưới 500 tấn: 10% giá trị lô hàng

– Từ 500 đến dưới 1000 tấn: 15% giá trị lô hàng

– Từ 1000 tấn trở lên: 20% giá trị lô hàng.

2. Giấy, nhựa phế liệu

– Dưới 100 tấn: 15% giá trị lô hàng

– Từ 100 đến dưới 500 tấn: 18% giá trị lô hàng

– Từ 500 tấn trở lên: 20% giá trị lô hàng

3. Các loại phế liệu khác: 10% giá trị lô hàng

 Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về: Quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.

2. Nghị định này không quy định về quản lý chất thải phóng xạ, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ.

3. Việc thu gom, vận chuyển chất thải từ khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được thực hiện thống nhất như đối với chất thải ngoài khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Nghị định này; không áp dụng quy định tại Chương VIII Nghị định này đối với phế liệu từ khu phi thuế quan, khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất.

 Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến chất thải và phế liệu nhập khẩu trên lãnh thổ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/38.2015.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 38/2015/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment