Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất

Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất

Số hiệu 47/2014/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 15/05/2014 Ngày có hiệu lực 01/07/2014
Ngày công báo 05/06/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Đối tượng áp dụng

  • Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
  • Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất.
  • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các nội dung chính của Nghị định 47/2014/NĐ-CP tập trung tại Chương II Phần Quy định chi tiết về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ Điều 3 đến Điều 32 như Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất,….

Nghị định này thay thế Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/47.2014.ND-CP.AskLaw.doc” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment