Nghị định 53/2017/NĐ-CP Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng

Nghị định 53/2017/NĐ-CP Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng

Nghị định 53/2017/NĐ-CP 

Số hiệu: 53/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Người ký:  Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/05/2017 Ngày có hiệu lực: 25/06/2017
Ngày công báo: 21/05/2017 Số công báo: Từ số 361 đến số 362
Tình trạng: Còn hiệu lực

– Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai làm căn cứ thực hiện việc xác lập quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

– Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng (sau đây gọi chung là chủ đầu tư); cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/53.2017.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 53/2017/NĐ-CP giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

 

Give a Comment