Nghị định 54/2015/NĐ-CP về ưu đãi đối với việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

Nghị định 54/2015/NĐ-CP về ưu đãi đối với việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

Số hiệu: 54/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/06/2015 Ngày hiệu lực: 01/08/2015
Ngày công báo: 21/06/2015 Số công báo: Từ số 611 đến số 612
Tình trạng: Còn hiệu lực

Ưu đãi khi sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2015/NĐ-CP quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.Theo đó, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sẽ được ưu đãi về vay vốn, miễn, giảm thuế đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, các hoạt động này là:

– Tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn;

– Thu gom nước mưa để sử dụng cho sinh hoạt;

– Khử muối từ nước lợ, nước mặn thành nước ngọt để sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

– Sản xuất, nhập khẩu thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm;

– Áp dụng công nghệ, biện pháp, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2015.

 Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định ưu đãi về vay vốn, miễn, giảm thuế đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

 Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiệu lực thi hành

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã đầu tư thực hiện hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành hoặc đã được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ các chương trình khác thì không được hưởng ưu đãi theo quy định của Nghị định này.

2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/54.2015.NĐ-CP.Asklaw.docx” text=”Download: Nghị định 54/2015/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment