Nghị định 66/2015/NĐ-CP quy định về nhà chức trách hàng không

Nghị định 66/2015/NĐ-CP quy định về nhà chức trách hàng không

Nghị định 66/2015/NĐ-CP quy định về nhà chức trách hàng không

Số hiệu: 66/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/08/2015 Ngày hiệu lực: 01/10/2015
Ngày công báo: 26/08/2015 Số công báo: Từ số 949 đến số 950
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt.

  • Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 66/2015/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng Nhà chức trách hàng không; nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện bảo đảm hoạt động của Nhà chức trách hàng không.

  • Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam.

  • Cơ quan thực hiện chức năng nhà chức trách hàng không

Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là Nhà chức trách hàng không, trực tiếp thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chức trách hàng không theo quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, Nhà chức trách hàng không sử dụng con dấu có hình quốc huy của Cục Hàng không Việt Nam; sử dụng tên giao dịch quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam là “Civil Aviation Authority of Vietnam”.

  • Hiệu lực thi hành

Nghị định 66/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với nội dung quy định tại Nghị định này.

  • Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/66_2015_ND-CP_Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 66/2015/NĐ-CP quy định về nhà chức trách hàng không” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

 

 

Give a Comment