Nghị định 75/2017/NĐ-CP về chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BYT

Nghị định 75/2017/NĐ-CP về chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BYT

Số hiệu: 75/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/06/2017 Ngày hiệu lực: 20/06/2017
Ngày công báo: 30/06/2017 Số công báo: Từ số 471 đến số 472
Tình trạng: Còn hiệu lực

Bộ Y tế sẽ ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.Theo đó, Bộ Y tế có nhiệm vụ ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả; và theo như dự thảo được Bộ công bố thì gói này gồm các dịch vụ y tế thiết yếu để chăm sóc sức khỏe, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT.

Ngoài ra, Bộ này còn có một số chức năng, nhiệm vụ sau:

– Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động;

– Đánh giá, kiểm soát, quản lý các yếu tố có hại tại nơi làm việc;

– Quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nghiên cứu y sinh học trên đối tượng con người;

– Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, hoạt động sáng kiến thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Nghị định số 75/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/6/2017 và thay thế Nghị định 63/2012/NĐ-CP .

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nghị định này thay thế Nghị định số 63/2012/NĐ-CP  ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo các quy định hiện hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/75.2017.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 75/2017/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment