Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật chuyển giao công nghệ 2017

Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật chuyển giao công nghệ 2017

Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ 2017

Số hiệu: 76/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 05/06/2018 Số công báo: Từ số 679 đến số 680
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản:

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 9, 10, 11, 27, 31, khoản 3 Điều 32, Điều 35, 36, 40, 42, 43, khoản 3 Điều 48 của Luật Chuyển giao công nghệ liên quan đến Danh mục công nghệ, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ; tổ chức đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ; hỗ trợ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Hình thức, phương thức đặc thù chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp quy định tại khoản 2, 3 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ thực hiện theo quy định khác của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng

Nghị định 76/2018/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ quy định tại Điều 1 của Luật Chuyển giao công nghệ.

Hiệu lực thi hành

Nghị định 76/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và thay thế các nghị định sau:

  • Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ,
  • Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ,
  • Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/76.2018.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 76/2018/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment