Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về chính sách với lao động nữ

Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về chính sách với lao động nữ

Số hiệu 85/2015/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 01/10/2015 Ngày có hiệu lực 15/11/2015
Ngày công báo 12/10/2015 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ÁP DỤNG 

Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ gồm: Đại diện của lao động nữ; quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ; cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai; giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo; tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ và chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Văn bản pháp luật này áp dụng đối với những đối tượng sau:

  • Lao động nữ
  • Người sử dụng lao động có sử dụng lao động nữ
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan

HIỆU LỰC THI HÀNH

  • Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2015.
  • Nghị định số 23/CP ngày 18 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 85/2015/NĐ-CP có hiệu lực.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/85.2015.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 85/2015/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment