Nghị định 86/2014/NĐ-CP kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải ô tô

Nghị định 86/2014/NĐ-CP kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải ô tô

Số hiệu 86/2014/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 10/09/2014 Ngày có hiệu lực 01/12/2014
Ngày công báo 24/09/2014 Tình trạng  Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ ĐỊNH 86/2014/NĐ-CP

1. Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

2. Văn bản pháp luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

2. Kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp dịch vụ vận tải và thu cước phí vận tải trực tiếp từ khách hàng.

3. Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 và thay thế Nghị định số 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP n sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/86.2014.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 86/2014/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment