Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng

Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng

Nghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng

Số hiệu: 91/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/07/2017 Ngày hiệu lực: 01/10/2017
Ngày công báo: 12/08/2017 Số công báo: Từ số 583 đến số 584
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt nghị định.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn tổ chức và triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao, bao gồm: tổ chức phong trào thi đua; các danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng; tuyến trình và thủ tục xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định và trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng khoa học; Quỹ Thi đua – Khen thưởng; công tác báo cáo, kiểm tra, xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng.

Đối tượng áp dụng

Các tổ chức giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoại giao, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là các đơn vị thuộc Bộ).

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Ngoại giao (sau đây gọi chung là cá nhân thuộc Bộ).

Các cơ quan ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cơ quan ngoại vụ địa phương); các tổ chức, cá nhân khác hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại.

Cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Ngoại giao.

Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/91_2017_ND-CP_Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment